Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 4371 - 4380 de 4475 resultats

28
oct.
1987
11
Sobre la situació de compatibilitat dels il·lustres senyors diputats

21
oct.
1987
9
Sobre consignació per a la finançació del Consell Metropolità de l'Horta en el projecte de llei de pressupostos de l'Estat per a 1988

21
oct.
1987
8
Sobre tramitació de la proposició de llei sobre elecció de senadors en representació de la Comunitat Valenciana

21
oct.
1987
10
Sobre creació d'una comissió permanent no legislativa de seguretat nuclear

14
oct.
1987
7
Sobre gratuïtat de les matrícules en les escoles d'arts aplicades i oficis artístics de la Comunitat Valenciana

23
set.
1987
6
Sobre designació dels il·lustres senyors diputats que han de formar part del Consell Assessor de RTVE a la Comunitat Valenciana

23
set.
1987
5
Sobre nomenament dels vocals del Consell Superior de Cooperativisme en representació dels grups parlamentaris

23
set.
1987
4
Sobre trànsit de productes hortofructícoles marroquins per Espanya

23
set.
1987
3
Sobre constitució d'una comissió permanent no legislativa d'assumptes europeus

23
set.
1987
2
Sobre la tramitació, pel procediment de lectura única, del projecte de llei pel qual es modifica l'article 50 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià