Cercador

Iniciatives legislatives

Mostrant 31 - 40 de 582 resultats

29
juny
2018
Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat

Proponent:
Socialista, Compromís, Podemos - Podem
BOC 290 - 29/06/2018

13
juny
2018
Proposició de llei de modificació de la disposició adicional segona de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del dret civil valencià

Proponent:
Popular, Socialista, Compromís, Podemos - Podem

06
juny
2018
Proposició de llei de reforma de la Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana

Proponent:
Compromís, Podemos - Podem, Socialista
BOC 281 - 06/06/2018

18
maig
2018
Projecte de llei de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana

Comissió:
Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori
BOC 274 - 18/05/2018

20
abr.
2018
Projecte de llei de mediació de la Comunitat Valenciana

Comissió:
Comissió de Justícia, Governació i Administració Local
BOC 267 - 20/04/2018

20
abr.
2018
Projecte de llei d'estructures agràries

Comissió:
Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
BOC 267 - 20/04/2018

05
abr.
2018
Proposició de llei electoral valenciana

Proponent:
Compromís, Podemos - Podem, Socialista
BOC 262 - 05/04/2018

05
abr.
2018
Proposició de llei de garantia dels drets d'informació de les persones consumidores en matèria de titulització i retitulització de préstecs hipotecaris i altres crèdits

Proponent:
Podemos - Podem
BOC 262 - 05/04/2018

23
març
2018
Projecte de llei reguladora de l'activitat de lobby en l'àmbit de la Generalitat i del seu sector públic instrumental

Comissió:
Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de La Generalitat
BOC 259 - 23/03/2018

09
març
2018
Proposició de llei del servei del transport públic de persones viatgeres en vehicles de turisme en règim d'arrendament amb conductor (VTC)