Cercador

Preguntes d'interès general

Mostrant 21 - 30 de 191 resultats

23
oct.
2014
Quins són els principals compromisos adquirits després de la reunió amb laministra de Foment i de la firma del conveni, i com afectaran la Comunitat Valenciana?

23
oct.
2014
Quines ajudes directes pensa fer per a superar esta gravíssima situació d'empobriment?

Autor:
Compromís
Resposta:
DSP 144 23/10/2014
Número:
97684
Any:

23
oct.
2014
Ens pot dir quines polítiques està posant en marxa el Consell per erradicar la pobresa?

Autor:
Esquerra Unida
Resposta:
DSP 144 23/10/2014
Número:
97683
Any:

23
oct.
2014
Què va a fer vosté per recuperar els diners que han robat les trames corruptes?

16
oct.
2014
Quines són les obligacions a futur, a càrrec a exercicis futurs que té i que ha contret el seugovern o governs anteriors i quin és el deute públic de La Generalitat?

Autor:
Compromís
Resposta:
DSP 142 16/10/2014
Número:
96945
Any:

16
oct.
2014
Quines mesures pensa portar endavant per a impulsar i incrementar la participació ciutadana en la vida pública i la regeneració ètica de la política?

16
oct.
2014
Adoptarà alguna mesura per a acabar amb el maltractament sistemàtic que el seu govern està donant a les persones discapacitades i als dependents d'esta comunitat?

Autor:
Socialista
Resposta:
DSP 142 16/10/2014
Número:
96943
Any:

16
oct.
2014
Fins a on pensa portar a la societat valenciana en el seu afany per mantindre un govern que està agonitzant?

02
oct.
2014
Què pensa fer el seu govern davant les novetats jurídiques que hem tingut sobrel’ATE d’Ikea i les decisions judicials d’imputació?

02
oct.
2014
Quina és la naturalesa, quin l’origen, quina és l’aplicació de les propostes i les mesures de caràcter econòmic que va anunciar vosté en el debat de política general?

Autor:
Popular
Resposta:
DSP 140 02/10/2014
Número:
95060
Any: