Cercador

Preguntes d'interès general

Mostrant 1 - 10 de 12 resultats
23
oct.
2014
Quins són els principals compromisos adquirits després de la reunió amb laministra de Foment i de la firma del conveni, i com afectaran la Comunitat Valenciana?
03
abr.
2014
Sobre l'autonomia i la capacitat de l'actual Consell per a defensar els interessos dels valencians
Autor:
Esquerra Unida
Resposta:
DSP 122 03/04/2014
Número:
84512
Any:
14
abr.
2005
Sobre quina és la valoració del president sobre el protocol que firmarà el Consell amb el Ministeri de Foment en matèria de carreteres, i quines repercussions considera que aquest pot tenir per a la Comunitat Valenciana
Autor:
Popular
Resposta:
DSP 82 14/04/2005
Número:
14
Any:
23
oct.
2003
Sobre si compartix el senyor president la forma d’actuar del Ministeri de Foment a l’hora de concretar i definir els distints traçats de l’Ave Madrid-Comunitat Valenciana al seu pas per les comarques de la nostra comunitat
Autor:
Socialista
Resposta:
DSP 16 23/10/2003
Número:
12
Any:
04
nov.
2003
Sobre la valoració que fa el senyor president dels greus problemes que han aparegut en la construcció de l’Ave i la forma d’intentar solucionar-los
Autor:
Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra Valenciana: Entesa
Resposta:
DSP 16 04/11/2003
Número:
11
Any:
23
oct.
2003
Sobre la valoració que fa el senyor president sobre l’estat d’execució de les obres de l’Ave Madrid-Comunitat Valenciana
13
juny
2002
Sobre quina valoració fa de les xifres del tràfic del port de València, que han ultrapassat les del port de Barcelona, la qual cosa el situa com a primer port del Mediterrani espanyol
Autor:
Popular
Resposta:
DSP 133 13/06/2002
Número:
16
Any:
18
oct.
2000
Sobre quina és la situació actual del Pla hidrològic nacional, quines mesures prendrà el Consell per a defensar el dret a tindre cobertes les necessitats hídriques de la Comunidad Valenciana i quin és el paper de les institucions públiques i els diferents agents socials de la Comunitat Valenciana sobre aquest tema
Autor:
Popular
Resposta:
DSP 52 18/10/2000
Número:
16
Any:
29
març
2001
sobre valoració que fa el Molt Honorable Senyor President del que ha ocorregut en el tràmit parlamentari del Pla Hidrològic Nacional al Congrés dels Diputats.
Autor:
Popular
Resposta:
DSP 74 29/03/2001
Número:
5
Any:
22
febr.
2001
sobre la importància i transcendència del Pla Hidrològic Nacional per a la Comunitat Valenciana.