Cercador

Preguntes d'interès general

Mostrant 1 - 10 de 13 resultats
10
maig
2018

sobre si considera que una política económica basada en l'atracció de turisme i en la venda d'infraestructures estratègiques a grans grups empresarials és compatible amb una estrategia de desenvolupament industrial i suport a les pimes

12
maig
2016

ha realitzat o pensa realizar el Consell una avaluació d'impacte social i económic que la posible posada en marza del TTIP i del ZETA (l'acord entre Canadà i Estats Units) tindrà a la Comunitat Valenciana, tant en l'àmbit autonómic com en el municipal

08
maig
2014

Quines mesures està adoptant la Generalitat per a propiciar l’atracció de noves inversions estrangeres i de noves indústries a la nostra Comunitat?

Autor:
Popular
Resposta:
DSP 126 08/05/2014
Número:
85842
Any:
11
nov.
2010

L’acord en política industrial assolit entre sindicats,empresaris i La Generalitat

10
juny
2010

Mesures de política industrial per a pal·liar els efectesde la crisi

Autor:
Popular
Resposta:
DSP 129 10/06/2010
Número:
126
Any:
27
nov.
2008

Sobre les actuacions que s’estan duent a terme per a fomentar tant la internacionalització i la promoció dels sectors productius valencians com l’atracció d’inversions a la nostra comunitat

02
oct.
2008

Sobre el teixit industrial valencià i la destrucció d’ocupació

Autor:
Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromis
Resposta:
DSP 52 02/10/2008
Número:
41
Any:
24
nov.
2005

Sobre quines accions pensa realitzar el Govern Valencià per a dirimir les responsabilitats que es deriven de la gestió de l’IVEX

02
des.
2004

Sobre les actuacions del Govern Valencià davant la situació de la indústria valenciana

Autor:
Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra Valenciana: Entesa
Resposta:
DSP 67 02/12/2004
Número:
28
Any:
02
juny
2005

Sobre quina és la valoració del president sobre la incidència del Pla de competitivitat que ha estat presentat pel Consell per a la reactivació del sector industrial

Autor:
Popular
Resposta:
DSP 92 02/06/2005
Número:
26
Any: