Cercador

Preguntes d'interès general

Mostrant 1 - 10 de 37 resultats
27
nov.
2008

Sobre les actuacions que s’estan duent a terme per a fomentar tant la internacionalització i la promoció dels sectors productius valencians com l’atracció d’inversions a la nostra comunitat

27
nov.
2008

Sobre el funcionament del sistema educatiu valencià

Autor:
Socialista
Resposta:
DSP 64 27/11/2008
Número:
56
Any:
27
nov.
2008

Sobre les polítiques i inversions que ha posat en marxa el Consell respecte a les persones amb discapacitat

Autor:
Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromis
Resposta:
DSP 64 27/11/2008
Número:
55
Any:
13
nov.
2008

Sobre les polítiques dutes a terme pel govern perquè les ciutats i els municipis siguen competitius socialment i econòmicament

13
nov.
2008

Sobre l’execució del pressupost de La Generalitat per a l’any 2009

Autor:
Socialista
Resposta:
DSP 60 13/11/2008
Número:
53
Any:
13
nov.
2008

Sobre les mesures que pensa adoptar el Consell, en matèria fiscal, per a reduir els efectes de la crisi

Autor:
Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromis
Resposta:
DSP 60 13/11/2008
Número:
52
Any:
30
oct.
2008

Sobre la valoració dels pressupostos de La Generalitat per a l’any 2009

Autor:
Popular
Resposta:
DSP 58 30/10/2008
Número:
51
Any:
30
oct.
2008

Sobre la implantació de la Valencia International University

Autor:
Socialista
Resposta:
DSP 58 30/10/2008
Matèria / Descriptor:
Número:
50
Any:
30
oct.
2008

Sobre les mesures que pensa adoptar el Consell per a donar resposta a les reivindicacions formulades per la comunitat educativa i fomentar el sistema educatiu públic valencià

Autor:
Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromis
Resposta:
DSP 58 30/10/2008
Matèria / Descriptor:
Número:
49
Any:
23
oct.
2008

Sobre la gestió de les societats públiques, dels ens de drets públic i de les fundacions públiques dependents de La Generalitat

Autor:
Socialista
Resposta:
DSP 56 23/10/2008
Número:
47
Any: