Cercador

Preguntes d'interès general

Mostrant 1 - 2 de 2 resultats

25
oct.
2018
sobre quines mesures té previst adoptar el Consell davant l'última gota freda

Autor:
Compromís
Resposta:
DSP 150 25/10/2018
Número:
113618
Any:

25
oct.
2018
sobre quan es faran efectius determinants compromisos polítics que el Consell ha adquirit i que encara no s'han concretat