Cercador

Preguntes d'interès general

Mostrant 1 - 10 de 18 resultats
21
nov.
1996
¿Quina és la situació de Presidència pel que fa a l'augment de personal assessor i el criteri del President sobre això?
Autor:
Popular
Resposta:
DSP 62 21/11/1996
Número:
21
Any:
21
nov.
1996
¿Quines mesures de control ha adoptat el Consell sobre l'anomenat pla de xoc de les litas d'espera de sanitat?
Autor:
Socialista
Resposta:
DSP 62 21/11/1996
Número:
20
Any:
26
nov.
1996
¿Perquè considera que la sanitat privada funcionarà millor que la pública?
Autor:
Esquerra Unida
Resposta:
DSP 56 26/11/1996
Número:
19
Any:
24
oct.
1996
¿Quins són els criteris del Consell respecte a les caixes d'estalvis regulades per les lleis 1/90 de 22 de febrer i 2/93 de 6 d'octubre?
Autor:
Socialista
Resposta:
DSP 56 24/10/1996
Matèria / Descriptor:
Número:
18
Any:
24
oct.
1996
¿Quines mesures polítiques i econòmiques pensa posar en marxa per frenar el declivi econòmic de la Comunitat Valenciana?
Autor:
GP Nacionalista Unió Valenciana-IC
Resposta:
DSP 56 24/10/1996
Número:
17
Any:
24
oct.
1996
¿Nivell d'inversions previstes en el Projecte de pressupostos generals de l'Estat per a la Comunitat Valenciana?
Autor:
Esquerra Unida
Resposta:
DSP 56 24/10/1996
Matèria / Descriptor:
Número:
16
Any:
23
maig
1996
¿Quina és la situació de les llistes d'espera?
Autor:
Popular
Resposta:
DSP 42 23/05/1996
Matèria / Descriptor:
Número:
15
Any:
23
maig
1996
¿Quines mides llegislatives, presupostaries,eixecutives o de negociació en el govern de l'estat pensa pendre per a conseguir la millora de les rets ferroviaries, en especial la consecució d'infraestructures i trens d¡alta velocitat que nos integren en la ret europea?
Autor:
GP Nacionalista Unió Valenciana-IC
Resposta:
DSP 42 23/05/1996
Número:
13
Any:
21
maig
1996
Davant el tancament de l'abocador de la Basseta Blanca ¿quines són les actuacions per a la solució d'aquest problema?
Autor:
Esquerra Unida
Resposta:
DSP 42 21/05/1996
Matèria / Descriptor:
Número:
12
Any:
09
maig
1996
¿ Esta dispost el President a iniciar la reforma estatutaria que dote de les institucions d'autogovern de la Comunitat de la totalitat de les competencies que la Constitució Espanyola conferix?
Autor:
GP Nacionalista Unió Valenciana-IC
Resposta:
DSP 38 09/05/1996
Número:
11
Any: