Cercador

Preguntes d'interès general

Mostrant 1 - 3 de 3 resultats
09
febr.
2017

sobre la inversió del govern central en ferrocarrils durant 2016

13
març
2003

Sobre quina valoració fa sobre el fet que els camions que transporten el fem de l’àrea metropolitana de València a l’abocador de Dos Aigües no vagen hermèticament tancats, aboquen lixiviats i emeten mals olors als seu pas per les poblacions de Macastre i Bunyol

Autor:
Esquerra Unida
Resposta:
DSP 172 13/03/2003
Número:
4
Any:
23
maig
1996

¿Quines mides llegislatives, presupostaries,eixecutives o de negociació en el govern de l'estat pensa pendre per a conseguir la millora de les rets ferroviaries, en especial la consecució d'infraestructures i trens d¡alta velocitat que nos integren en la ret europea?

Autor:
GP Nacionalista Unió Valenciana-IC
Resposta:
DSP 42 23/05/1996
Número:
13
Any: