Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 19 resultats
25
oct.
2022
579

Sobre el desenvolupament de la Llei orgànica de protecció a la infància i adolescència enfront de la violència.

25
oct.
2022
578

Per a garantir la inclusió dels xiquets amb necessitats educatives especials en els campaments d'estiu.

05
oct.
2022
565

Sobre els informes de pluralitat política i social.

05
oct.
2022
564

Sobre comptes de pagament bàsics per a persones en situació de vulnerabilitat o amb el risc d'exclusió financera.

09
juny
2020
121

Sobre la inclusió de l'itinerari de suport a les persones amb discapacitat en la definició del seu projecte vital.

03
nov.
2015
63

Sobre l'increment del nombre d'avaluadors per a la dependència a la Comunitat Valenciana

03
nov.
2015
62

Sobre la derogació de l'apartat 1 de la disposició segona del capítol I, annex I, de l'Ordre 8/2015, de 18 de juny, de prestacions individualitzades per acolliment familiar de menors, en família extensa i en família educadora

10
febr.
2015
533

Sobre la creació d’un portal web dinàmic d’informació de contractes en totes les modalitats, que permeta la interactivitat entre els usuaris i el Servei Valencià d’Ocupació i Formació

27
gen.
2015
530

Sobre l’adopció de mesures per evitar situacions d’explotació laboral entre els treballadorscontractats a través d’ETT