Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 1546 resultats
10
abr.
2019
8

Sobre la validació del Decret llei 4/2019, de 29 de març, del Consell, de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor.

10
abr.
2019
7

Sobre el rebuig a la tramitació com a projecte de llei del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s'adopten mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.

10
abr.
2019
6

Sobre la validació del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s'adopten mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.

10
abr.
2019
5

Sobre la validació del Decret llei 2/2019, de 22 de febrer, del Consell, pel qual es modifica la disposició transitòria tretzena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.

28
febr.
2019
1541

Sobre l'elecció d'una vocal de la comissió executiva del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

28
febr.
2019
1540

Sobre conformitat amb les modificacions introduïdes per les Corts Generals al text de reforma de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana.

27
febr.
2019
1539

Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei per la qual es modifica l'apartat a del punt dos de la disposició addicional tercera de la Llei 7/2018, de 26 de març, de seguretat ferroviària, presentada pels grups parlamentaris Popular, Podemos-Podem i Ciudadanos (RE número 106.957).

22
febr.
2019
1538

Sobre la retirada de la proposta del producte paneuropeu de pensions individuals al si del Consell Europeu.

18
febr.
2019
1537

Sobre una possible modificació de regulació de l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenvolupament i Innovació de la Presidència de la Generalitat.

18
febr.
2019
1536

Sobre la conservació de la cartoixa de Santa Maria de Portaceli.