Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 11 - 20 de 124 resultats

05
març
2020
112
Sobre la creació d'una comissió especial d'estudi de l'assetjament escolar per tal d'impulsar polítiques concretes per a la prevenció i l'actuació davant la violència entre iguals en l'àmbit escolar i en la infància.

04
març
2020
111
Sobre designació de vocals en els consells socials de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

25
febr.
2020
110
Sobre l'elaboració d'un informe periòdic de l'estat del Centre d'Internament d'Estrangers de València.

25
febr.
2020
109
Sobre la realització d'actuacions per a desenvolupar i concretar accions en el marc de la cooperació i la solidaritat.

25
febr.
2020
108
Sobre la inclusió de les Fogueres d'Alacant en la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat.

25
febr.
2020
107
Sobre la modificació de la normativa del transvasament Tajo-Segura.

21
febr.
2020
99
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del fons de compensació interterritorial, corresponent a l'exercici de 2017.

21
febr.
2020
106
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització «Declaració Sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts Valencianes de 28 d'abril de 2019».

21
febr.
2020
105
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del compte general de les entitats locals de la Comunitat Valenciana corresponent a l'exercici de 2017.

21
febr.
2020
104
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana corresponent a l'exercici de 2017.