Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 149 resultats
24
nov.
2022
593

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 15/2022, d'11 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 118/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d'ajudes i subvencions (RE número 63.180).

24
nov.
2022
592

Sobre la validació del Decret llei 15/2022, d'11 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 118/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d'ajudes i subvencions (RE número 63.180).

26
oct.
2022
580

Sobre la situació de compatibilitat del diputat Ferran Barberà Cabrera.

20
oct.
2022
574

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 12/2022, de 23 de setembre de 2022, del Consell, pel qual es modifica la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana.

20
oct.
2022
573

Sobre la validació del Decret llei 12/2022, de 23 de setembre de 2022, del Consell, pel qual es modifica la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana.

29
set.
2022
561

Sobre l'Agenda Valenciana.

08
set.
2022
540

Sobre l'elecció de la secretària de la comissió.

01
set.
2022
32

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 9/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen obligacions als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la reducció del preu dels abonaments de transport i títols multiviatge, exclòs el bitllet d'anada i tornada, dels serveis de transport terrestre competència de la Generalitat.

01
set.
2022
31

Sobre la validació del Decret llei 9/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen obligacions als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la reducció del preu dels abonaments de transport i títols multiviatge, excloent-hi el bitllet d'anada i tornada, dels serveis de transport terrestre competència de la Generalitat.

01
set.
2022
30

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 8/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual es modifica el text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.