Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 184 resultats
01
set.
2023
04

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 10/2023, de 10 d'agost, del Consell, pel qual es redueix temporalment l'import de les taxes pròpies i els preus públics de la Generalitat (RE número 733).

01
set.
2023
03

Sobre la validació del Decret llei 10/2023, de 10 d'agost, del Consell, pel qual es redueix temporalment l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat (RE número 733).

01
set.
2023
02

Sobre la validació del Decret llei 9/2023, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'estableixen obligacions als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la reducció temporal del 50 % del preu dels abonaments de transport i títols multiviatge, exclòs el bitllet d'anada i tornada, en els serveis de transport terrestre competència de la Generalitat, per un període de sis mesos des de l'1 d'agost de 2023 (RE número 525).

01
set.
2023
01

Sobre la validació del Decret llei 8/2023, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'estableixen obligacions als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la gratuïtat temporal per als joves menors de 31 anys en els serveis públics de transport per carretera competència de la Generalitat (RE número 524).

13
jul.
2023
1

Sobre l'elecció de president de la Generalitat Valenciana.

09
maig
2023
35

Sobre la validació del Decret llei 7/2023, de 14 d'abril, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a persones físiques vulnerables per a pal·liar els efectes de la pujada dels preus de l'alimentació, a conseqüència de la guerra a Ucraïna i de la pujada dels tipus d'interès en els préstecs hipotecaris sobre l'habitatge habitual (RE número 71.062).

30
març
2023
664

Sobre l'elecció de la Presidència del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

30
març
2023
662

Sobre creació d'una comissió especial d'investigació sobre el presumpte cobrament de comissions il·legals a canvi de l'adjudicació de projectes urbanístics i contractes públics, investigats en el cas Assut, així com el possible finançament irregular del PSPV o qualsevol altre.

30
març
2023
661

Sobre la presa en consideració de la Proposició de proposició de llei davant el Congrés dels Diputats de modificació de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, presentada pels grups parlamentaris Compromís i Unides Podem (RE número 68.248, amb correcció d'errades RE número 68.385).

30
març
2023
660

Sobre l'aprovació del dictamen elaborat per la Comissió especial d'estudi sobre discapacitat/diversitat funcional.