Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 106 resultats
17
juny
2021
363
Sobre creació d'una comissió d'investigació sobre el presumpte cobrament de comissions en contractes públics d'operacions urbanístiques entre els anys 2004 i 2011 investigades en el cas Assut.
17
juny
2021
362
Sobre l'aprovació del dictamen elaborat per la Comissió Especial d'Estudi de les Mesures de Prevenció dels Riscos d'Inundacions del Baix Segura en Matèria Territorial, Urbanística i Hídrica.
10
juny
2021
356
Sobre la designació d'una diputada com a membre de la delegació de les Corts Valencianes aprovada per la Resolució 154/X, del Ple de les Corts Valencianes, que ha de defensar davant el Congrés dels Diputats la proposició de llei de modificació de la disposició addicional segona de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del dret civil valencià (RE número 1.856, BOCV número 14).
27
maig
2021
350
Sobre suport al treball d'investigació de la corrupció i la prevenció del frau de l'Agència Valenciana Antifrau.
27
maig
2021
349
bre la redacció del BOE pel qual es declaren les societats musicals de la Comunitat Valenciana com a manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial.
27
maig
2021
348
Sobre la retirada del pla del govern central per a instaurar peatges a les autovies valencianes.
27
maig
2021
347
Sobre la deducció de les despeses en salut dental, visual i de prevenció contra la COVID-19.
20
maig
2021
344
Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria de gestió economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19.
20
maig
2021
343
Sobre la validació del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria de gestió economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19.
20
maig
2021
342
Sobre l'elecció del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació.