Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 38 resultats
03
set.
2021
20

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 14/2021, de 6 d'agost, del Consell, d'ajornament de l'entrada en vigor de determinats articles de la normativa del Pla d'acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana (Patsecova), validat en aquesta reunió.

03
set.
2021
19

Sobre la validació del Decret llei 14/2021, de 6 d'agost, del Consell, d'ajornament de l'entrada en vigor de determinats articles de la normativa del Pla d'acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana (Patsecova).

03
set.
2021
18

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 13/2021, de 30 de juliol, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a actuacions de competència local als municipis del Baix Segura per a facilitar la inversió en sistemes urbans de drenatge i en actuacions de neteja sostenibles en el marc del Pla Vega Renhace per l'emergència climàtica i la necessitat d'urgent reactivació econòmica, validat en aquesta reunió.

03
set.
2021
17

Sobre la validació del Decret llei 13/2021, de 30 de juliol, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a actuacions de competència local en els municipis del Baix Segura per a facilitar la inversió en sistemes urbans de drenatge i en actuacions de neteja sostenibles en el marc del Pla Vega Renhace per l'emergència climàtica i la necessitat d'urgent reactivació econòmica.

03
set.
2021
16

Sobre la validació del Decret llei 12/2021, de 23 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret llei 7/2021, de 7 de maig, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

04
set.
2020
15

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, validat en aquesta reunió.

04
set.
2020
14

Sobre la validació del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica,

04
set.
2020
13

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 13/2020, de 7 d'agost, del Consell, de declaració de servei públic de titularitat autonòmica de les operacions de selecció i classificació d'envasos lleugers i residus d'envasos recollits selectivament, validat en aquesta reunió.

04
set.
2020
12

Sobre la validació del Decret llei 13/2020, de 7 d'agost, del Consell, de declaració de servei públic de titularitat autonòmica de les operacions de selecció i classificació d'envasos lleugers i residus d'envasos recollits selectivament.

04
set.
2020
11

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 12/2020, de 7 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant la COVID-19 en els serveis socials valencians.