Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 21 - 30 de 33 resultats

26
set.
2019
7
Sobre la modificació de la normativa del Consell de Política Fiscal i Financera, la transferència a les comunitats autònomes dels recursos retinguts i la reforma del sistema de finançament.

10
abr.
2019
7
Sobre el rebuig a la tramitació com a projecte de llei del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s'adopten mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.

10
abr.
2019
6
Sobre la validació del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s'adopten mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.

22
febr.
2019
1538
Sobre la retirada de la proposta del producte paneuropeu de pensions individuals al si del Consell Europeu.

14
febr.
2019
1532
Sobre la validació del Decret llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019.

21
nov.
2018
1506
Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei per a la prevenció de residus i el foment de l’economia circular en la Comunitat Valenciana.

13
set.
2018
1467
Sobre l'impuls de les empreses multinacionals en la captació de les inversions intragrup, el desenvolupament del Pla d'energia sostenible de la Comunitat Valenciana 2020 i el Pla estratègic de la indústria valenciana.

13
set.
2018
1464
Sobre la regulació dels preus màxims de lloguer; l'augment d'inversió per al Grup Foment; el compliment de les propostes incloses en l'agenda valenciana d'infraestructures; i la gratuïtat de l'AP-7.

13
set.
2018
1457
Sobre la reforma del sistema de finançament autonòmic.

13
set.
2018
1454
Sobre l'augment del pressupost destinat a les polítiques d'igualtat, els serveis socials i la inclusió.