Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 18 resultats

23
oct.
2019
30
Sobre l'informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat corresponent a l'exercici de 2017, i la resta d'informes de fiscalització de les entitats que formen part del Compte General de la Generalitat.

02
oct.
2019
20
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, corresponent a l'exercici de 2017.

02
oct.
2019
19
Sobre la aprovació de l'informe de fiscalització de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell, corresponent a l'exercici de 2017.

02
oct.
2019
18
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització de la Universitat d'Alacant, despeses de personal, corresponent a l'exercici de 2017.

02
oct.
2019
17
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del compte general de les entitats locals de la Comunitat Valenciana corresponent a l'exercici de 2016.

26
set.
2019
7
Sobre la modificació de la normativa del Consell de Política Fiscal i Financera, la transferència a les comunitats autònomes dels recursos retinguts i la reforma del sistema de finançament.

10
abr.
2019
7
Sobre el rebuig a la tramitació com a projecte de llei del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s'adopten mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.

10
abr.
2019
6
Sobre la validació del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s'adopten mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.

22
febr.
2019
1538
Sobre la retirada de la proposta del producte paneuropeu de pensions individuals al si del Consell Europeu.

14
febr.
2019
1532
Sobre la validació del Decret llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019.