Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 95 resultats
11
nov.
2022
589

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 14/2022, de 24 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i la resta de tributs cedits, per a adequar el gravamen de l'impost sobre la renda de les persones físiques i altres figures tributàries a l'impacte de la inflació (RE número 62.474).

11
nov.
2022
588

Sobre la validació del Decret llei 14/2022, de 24 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i la resta de tributs cedits, per a adequar el gravamen de l'impost sobre la renda de les persones físiques i d'altres figures tributàries a l'impacte de la inflació (RE número 62.474).

11
nov.
2022
587

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 13/2022, de 7 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes complementàries per a actuacions de competència local en els municipis de la comarca del Baix Segura i Crevillent (Alacant), per a facilitar la inversió en actuacions urbanes sostenibles, en el marc del Pla Vega Renhace, per l'emergència climàtica i la necessitat d'urgent reactivació econòmica (RE número 61.932).

10
nov.
2022
586

Sobre la validació del Decret llei 13/2022, de 7 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes complementàries per a actuacions de competència local als municipis de la comarca del Baix Segura i Crevillent (Alacant), per a facilitar la inversió en actuacions urbanes sostenibles, en el marc del Pla Vega Renhace, per l'emergència climàtica i la necessitat d'urgent reactivació econòmica (RE número 61.932).

03
oct.
2022
562

Sobre les campanyes comercials sense IVA.

04
maig
2022
502

Sobre la necessitat d'una reforma immediata del sistema de finançament.

11
abr.
2022
489

Sobre l'aprovació de l'Informe de fiscalització del compte general de les entitats locals de la Comunitat Valenciana corresponent a l'exercici de 2019.

24
febr.
2022
455

Sobre el suport al pla de recuperació i els fons europeus.

18
gen.
2022
24

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 17/2021, de 10 de desembre, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a treballadors i treballadores autònoms, per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia per la COVID-19.

18
gen.
2022
23

Sobre la validació del Decret llei 17/2021, de 10 de desembre, del Consell, d’increment de la dotació prevista pel Decret llei 2/2021, de 29 de gener, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a treballadors i treballadores, empreses i treballadors i treballadores autònoms, per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia per la COVID-19.