Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 26 resultats

21
febr.
2020
99
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del fons de compensació interterritorial, corresponent a l'exercici de 2017.

21
febr.
2020
106
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització «Declaració Sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts Valencianes de 28 d'abril de 2019».

21
febr.
2020
105
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del compte general de les entitats locals de la Comunitat Valenciana corresponent a l'exercici de 2017.

21
febr.
2020
104
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana corresponent a l'exercici de 2017.

21
febr.
2020
103
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana corresponent a l'exercici de 2017.

21
febr.
2020
102
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del Consell Valencià de Cultura corresponent a l'exercici de 2017.

21
febr.
2020
101
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, corresponent a l'exercici de 2017.

21
febr.
2020
100
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del Síndic de Greuges corresponent a l'exercici de 2017.

23
oct.
2019
30
Sobre l'informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat corresponent a l'exercici de 2017, i la resta d'informes de fiscalització de les entitats que formen part del Compte General de la Generalitat.

02
oct.
2019
20
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, corresponent a l'exercici de 2017.