Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 11 resultats

18
nov.
2019
52
Sobre la dotació de personal per a l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències.

18
febr.
2019
1537
Sobre una possible modificació de regulació de l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenvolupament i Innovació de la Presidència de la Generalitat.

18
febr.
2019
1535
Sobre el canvi d'estructura de les proves selectives per oposició per a l'ingrés en el cos de professors de música dels conservatoris de titularitat de la Generalitat en les especialitats instrumentals.

18
febr.
2019
1534
Sobre la integració de les universitats valencianes en els campus transnacionals.

28
nov.
2018
1511
Sobre la implementació de mesures per a l'assoliment de la conciliació i la corresponsabilitat en la carrera docent i investigadora.

08
nov.
2018
1505
Sobre la creació d’un catàleg de centres educatius de referència comarca.

08
nov.
2018
1504
Sobre la creació d’un programa de foment de l’accés de la joventut a la cultura.

08
nov.
2018
1502
Sobre la declaració de la Festa de la Rosa de Castelló com a bé d’interès cultural inmaterial.

13
set.
2018
1453
Sobre l'establiment d'un pla de dignificació de la funció docent.

13
set.
2018
1452
Sobre la derogació del Reial decret 14/2012 de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu i la recuperació de la figura del tutor generalista en tots els grups de primària.