La Junta de Síndics

Els síndics dels grups parlamentaris constituïxen la Junta de Síndics, la qual es reunix sota la Presidència de la Presidenta de les Corts Valencianes. La Junta ha de reunir-se, almenys, quinzenalment, durant els períodes ordinaris de sessions.

Les reunions de la Junta de Síndics es comuniquen al Consell perquè envie, si ho creu convenient, un representant que podrà ser acompanyat, si cal, per una persona que l'assessore.

A les reunions de la Junta de Síndics han d'assistir, a més de la Presidenta, almenys un/a vice-president/a i un/a secretari/a de la cambra i el lletrat major de les Corts Valencianes. Els síndics poden anar acompanyats per un altre membre del grup parlamentari, però este no tindrà dret a vot. En qualsevol cas, les decisions de la Junta de Síndics s'adopten per vot ponderat, és a dir, tenint en compte no els membres que la integren, sinó el nombre d'escons que cada síndic representa.

La Junta de Síndics té una important intervenció en afers, com ara: fixació de l'ordre del dia de les sessions, resolucions de caràcter general interpretatives del reglament, ordenació dels debats, etc.

Posició Diputat/ada Grup parlamentari
PRESIDENT Foto de Morera Català, Enric Xavier Morera Català, Enric Xavier Foto de Compromís
VICEPRESIDENTA PRIMERA Foto de Salvador Rubert, María José Salvador Rubert, María José Foto de Socialista
VICEPRESIDENT SEGON Foto de Bellver Casaña, Jorge Bellver Casaña, Jorge Foto de Popular
SECRETÀRIA PRIMERA Foto de Cabedo Laborda, Cristina Cabedo Laborda, Cristina Foto de Unides Podem
SECRETARI SEGON Foto de Arquillos Cruz, Luis Arquillos Cruz, Luis Foto de Ciudadanos
SÍNDIC Foto de Ferri Fayos, Francesc Xavier Ferri Fayos, Francesc Xavier Foto de Compromís
SÍNDICA Foto de Lima Gozálvez, María Pilar Lima Gozálvez, María Pilar Foto de Unides Podem
SÍNDIC Foto de Mata Gómez, Manuel Mata Gómez, Manuel Foto de Socialista
SÍNDICA Foto de Merino Peña, Ruth María Merino Peña, Ruth María Foto de Ciudadanos
SÍNDICA Foto de Ortiz Vilella, Eva Ortiz Vilella, Eva Foto de Popular
SÍNDICA Foto de Vega Campos, Ana Vega Campos, Ana Foto de Vox Comunidad Valenciana