Ple

El Ple del parlament és la reunió de tots els diputats per a tractar sobre els afers prèviament fixats en l'ordre del dia que ha estat acordat per la Presidència del parlament, oïda la Mesa i d'acord amb la Junta de Síndics.

En els plens, la Mesa ocupa la presidència, juntament amb el lletrat major del parlament. Els diputats prenen seient als escons que prèviament els han estat assignats per la Mesa, oïda la Junta de Síndics. Per la seua banda, el Consell pot assistir-hi igualment i ocupar els escons que se li siguen assignats.

Per tal d'assistir a una  sessió plenària, se sol·licitarà la invitació aportant una fotocòpia del document d'identitat al Servei de Relacions Públiques i de Protocol, amb una antelació, almenys, de 48 hores a la sessió plenària.

 

En l'actualitat, les Corts es troben dissoltes per aplicació del Decret 3/2023 de 4 d'abril.
Segons establix l'article 58.1 del Reglament de les Corts, serà la Diputació Permanent l'òrgan que durant eixe període vetlarà pels poders de la cambra.