Cercador

Preguntes d'interès general

Mostrant 1 - 10 de 24 resultats
20
nov.
2003

Sobre el grau de sinistralitat laboral de la Comunitat Valenciana

Autor:
Socialista
Resposta:
DSP 23 20/11/2003
Número:
18
Any:
20
nov.
2003

Sobre si el Govern pensa promoure la modificació del Pla de conca del Xúquer

Autor:
Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra Valenciana: Entesa
Resposta:
DSP 23 20/11/2003
Matèria / Descriptor:
Número:
17
Any:
20
nov.
2003

Sobre les mesures que està portant endavant, les que està aplicant i va seguir impulsant el Consell de la Generalitat, pel que fa a la protecció de la vida i la integritat de les dones

13
nov.
2003

Sobre la precarietat laboral existent en el mercat de treball de la Comunitat Valenciana

Autor:
Socialista
Resposta:
DSP 20 13/11/2003
Número:
15
Any:
13
nov.
2003

Sobre la situació del mapa escolar a la Comunitat Valenciana

Autor:
Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra Valenciana: Entesa
Resposta:
DSP 20 13/11/2003
Número:
14
Any:
13
nov.
2003

Sobre la supressió progressiva de l’impost de successions a la Comunitat Valenciana

Autor:
Popular
Resposta:
DSP 20 13/11/2003
Matèria / Descriptor:
Número:
13
Any:
23
oct.
2003

Sobre si compartix el senyor president la forma d’actuar del Ministeri de Foment a l’hora de concretar i definir els distints traçats de l’Ave Madrid-Comunitat Valenciana al seu pas per les comarques de la nostra comunitat

Autor:
Socialista
Resposta:
DSP 16 23/10/2003
Número:
12
Any:
04
nov.
2003

Sobre la valoració que fa el senyor president dels greus problemes que han aparegut en la construcció de l’Ave i la forma d’intentar solucionar-los

Autor:
Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra Valenciana: Entesa
Resposta:
DSP 16 04/11/2003
Número:
11
Any:
23
oct.
2003

Sobre la valoració que fa el senyor president sobre l’estat d’execució de les obres de l’Ave Madrid-Comunitat Valenciana

16
oct.
2003

Sobre quina valoració fa el senyor president del Consell sobre el preu de l’habitatge en la Comunitat Valenciana

Autor:
Socialista
Resposta:
DSP 14 16/10/2003
Matèria / Descriptor:
Número:
9
Any: