Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 42 resultats
29
abr.
2022
500

Sobre els jutjats especialitzats en violència de gènere.

29
abr.
2022
499

Sobre l'aplicació d'una visió rural en l'aplicació de lleis i polítiques públiques.

29
abr.
2022
498

Sobre instar a la modificació de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, per a reconèixer el caràcter de tribunal consuetudinari i tradicional al Jutjat Privatiu de les Aigües d'Orihuela i, en conseqüència, el seu reconeixement com a bé d'interès cultural (BIC) per la Generalitat Valenciana i per la Unesco com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat.

25
febr.
2022
462

Sobre l’estabilització del personal en frau de llei i abús de temporalitat dels bombers forestals.

25
febr.
2022
461

Sobre la necessitat de reforçar la campanya de sensibilització i de difusió de l'existència i la labor que realitza la xarxa d'oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte (OAVD).

25
febr.
2022
460

Sobre la creació d’una taula d’estudi per a l’elaboració dels protocols de protecció de les persones vulnerables en cas d’emergència immediata.

25
febr.
2022
459

Sobre l’elecció del vicepresident de la comissió.

10
maig
2021
329

Sobre creació d'una comissió assessora permanent d'evacuació d'animals en situacions d'emergència.

10
maig
2021
328

Sobre l'elecció de la secretària de la comissió.

01
març
2021
273

Sobre l'elecció de la presidenta de la comissió.