Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 31 resultats
10
des.
2020
244
Sobre l'elaboració d'un pla de becaris i becàries de la Generalitat.
27
oct.
2020
223
Sobre el torn d'ofici especialitzat en l'assistència a les víctimes de la violència de gènere.
27
oct.
2020
222
Sobre la necessitat que els municipis compresos en el Pla d'acció territorial sobre prevenció del risc d'inundació a la Comunitat Valenciana (Patricova) desenvolupen els seus plans d'actuació municipal enfront del risc d'inundacions.
30
jul.
2020
168
Sobre la creació d'un cos autonòmic de socorristes.
12
febr.
2020
91
Sobre el tancament d'oficines del Registre Civil.
12
febr.
2020
90
Sobre la reforma de l'article 324 de la Llei d'enjudiciament criminal.
12
febr.
2020
89
Sobre el reconeixement del caràcter de tribunal consuetudinari del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia, mitjançant la reforma de la Llei orgànica del poder judicial.
12
febr.
2020
88
Sobre la millora de les condicions dels jutjats de pau de la Comunitat Valenciana.
12
febr.
2020
87
Sobre la cobertura de les places disponibles per al cos de la policia autonòmica.