Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 27 resultats
30
jul.
2020
168
Sobre la creació d'un cos autonòmic de socorristes.
12
febr.
2020
91
Sobre el tancament d'oficines del Registre Civil.
12
febr.
2020
90
Sobre la reforma de l'article 324 de la Llei d'enjudiciament criminal.
12
febr.
2020
89
Sobre el reconeixement del caràcter de tribunal consuetudinari del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia, mitjançant la reforma de la Llei orgànica del poder judicial.
12
febr.
2020
88
Sobre la millora de les condicions dels jutjats de pau de la Comunitat Valenciana.
12
febr.
2020
87
Sobre la cobertura de les places disponibles per al cos de la policia autonòmica.
18
nov.
2019
52
Sobre la dotació de personal per a l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències.
18
nov.
2019
51
Sobre l'accessibilitat pública al Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana.
18
nov.
2019
50
Sobre la creació de programari unificat de gestió de les policies locals de la Comunitat Valenciana.
01
oct.
2019
09
Sobre l’elecció de la secretària de la comissió.