Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 9 de 9 resultats
03
des.
2019
75
Sobre el manteniment del transport públic a petits municipis.
18
nov.
2019
50
Sobre la creació de programari unificat de gestió de les policies locals de la Comunitat Valenciana.
10
abr.
2019
7
Sobre el rebuig a la tramitació com a projecte de llei del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s'adopten mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.
10
abr.
2019
6
Sobre la validació del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s'adopten mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.
10
abr.
2019
5
Sobre la validació del Decret llei 2/2019, de 22 de febrer, del Consell, pel qual es modifica la disposició transitòria tretzena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.
14
febr.
2019
1533
Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei valenciana sobre les competències de les diputacions provincials, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 113.083).
13
set.
2018
1460
Sobre la creació de jutjats especialitzats en violència de gènere sobre la dona; el rejoveniment de les plantilles de les forces de seguretat local; la formació del funcionariat en perspectiva de gènere; la creació de beques per a la preparació de proves selectives; i l'actualització de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià amb la inclusió de llocs i itineraris de la memòria democràtica.
13
set.
2018
1447
Sobre la creació d'una comissió d'estudi del funcionament d'un únic consorci de bombers; l'elaboració d'una normativa per a ajudar els municipis amb dificultat financera; i l'anàlisi de les conseqüències per a la Comunitat Valenciana de l'eixida del Regne Unit de la Unió Europea.
21
nov.
1994
226
Sobre revisió de la situació de la legalitat urbanística al municipi d'Oriola.