Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 12 resultats
10
maig
2021
330

Sobre l'impuls de les actuacions necessàries per a posar en marxa la celebració d'esdeveniments taurins a la Comunitat Valenciana.

27
oct.
2020
222

Sobre la necessitat que els municipis compresos en el Pla d'acció territorial sobre prevenció del risc d'inundació a la Comunitat Valenciana (Patricova) desenvolupen els seus plans d'actuació municipal enfront del risc d'inundacions.

11
maig
2020
115

Sobre la reforma del sistema de finançament local.

03
des.
2019
75

Sobre el manteniment del transport públic a petits municipis.

18
nov.
2019
50

Sobre la creació de programari unificat de gestió de les policies locals de la Comunitat Valenciana.

10
abr.
2019
7

Sobre el rebuig a la tramitació com a projecte de llei del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s'adopten mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.

10
abr.
2019
6

Sobre la validació del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s'adopten mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.

10
abr.
2019
5

Sobre la validació del Decret llei 2/2019, de 22 de febrer, del Consell, pel qual es modifica la disposició transitòria tretzena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.

14
febr.
2019
1533

Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei valenciana sobre les competències de les diputacions provincials, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 113.083).

13
set.
2018
1460

Sobre la creació de jutjats especialitzats en violència de gènere sobre la dona; el rejoveniment de les plantilles de les forces de seguretat local; la formació del funcionariat en perspectiva de gènere; la creació de beques per a la preparació de proves selectives; i l'actualització de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià amb la inclusió de llocs i itineraris de la memòria democràtica.