Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 11 resultats
11
febr.
2021
255
Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem (RE número 23.111).
29
oct.
2020
228
Sobre l'afirmació dels valors antifeixistes europeus.
28
set.
2020
191
Sobre el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana.
18
nov.
2019
51
Sobre l'accessibilitat pública al Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana.
28
febr.
2019
1541
Sobre l'elecció d'una vocal de la comissió executiva del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
27
nov.
2018
1508
Sobre la publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport dels percentatges de cada llengua que s'imparteix en els projectes experimentals plurilingües.
24
oct.
2018
1482
Sobre la proposta de dictamen de Fira València com a primera part del dictamen de la Comissió Especial d'Investigació sobre els Aspectes de la Gestió General de les Institucions Firals de la Comunitat Valenciana.
17
set.
2018
1475
Sobre l'impuls de la participació ciutadana en el disseny dels consells de salut bàsics.
13
set.
2018
1468
Sobre l'aprofundiment en el compromís amb la regeneració democràtica i la implantació d'una nova cultura de la integritat que fomente la participació ciutadana i done suport a l'associacionisme.