Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 18 resultats
28
oct.
2021
427

Sobre la validació del Decret llei 15/2021, de 15 d'octubre, del Consell, de mesures per a indemnitzar les empreses de transport públic regular interurbà de viatgers i viatgeres per carretera d'ús general a la Comunitat Valenciana per la COVID-19.

18
febr.
2021
265

Sobre el desenvolupament del corredor euromediterrani d'infraestructura per al transport elèctric de zero emissions.

25
set.
2020
187

Sobre la modernització i l'impuls dels serveis públics de transport.

15
jul.
2020
149

Sobre l'’elecció de tres membres del Consell Rector de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària.

25
juny
2020
131

Sobre el manteniment de l‘aparcament dissuasiu (P&R) en l'AP-7.

25
juny
2020
130

Sobre la creació del comitè valencià del transport.

10
abr.
2019
8

Sobre la validació del Decret llei 4/2019, de 29 de març, del Consell, de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor.

27
febr.
2019
1539

Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei per la qual es modifica l'apartat a del punt dos de la disposició addicional tercera de la Llei 7/2018, de 26 de març, de seguretat ferroviària, presentada pels grups parlamentaris Popular, Podemos-Podem i Ciudadanos (RE número 106.957).

06
febr.
2019
1529

Sobre el manteniment, la modernització i la potenciació dels traçats ferroviaris València-Madrid i València-Terol-Saragossa com a ramals del Corredor Mediterrani i la seua connexió amb l'Atlàntic i el Cantàbric.

06
febr.
2019
1528

Sobre la implementació de mesures de correcció i supressió dels trams de concentració d'accidents en la xarxa viària de carreteres titularitat de l'Estat que discorren per la Comunitat Valenciana i en la xarxa de carreteres de la Generalitat Valenciana.