Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 34 resultats
07
febr.
2024
57

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 14/2023, de 19 de desembre, del Consell.

07
febr.
2024
56

De validació del Decret llei 14/2023, de 19 de desembre, del Consell, pel qual es prorroguen les reduccions temporals de tarifes en els serveis públics de transport competència de la Generalitat el 2024 per un període de sis mesos, i es modifica l'article 51.3.c, l'apartat quart de la disposició addicional novena i la disposició transitòria vint-i-quatrena del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, en relació amb la tramitació dels projectes territorials estratègics i les DIC de regularització

14
nov.
2023
35

Sobre la restitució íntegra de la línia C2 de rodalia i l’agilització de les obres del corredor mediterrani.

26
abr.
2023
34

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 6/2023, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableixen obligacions als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la gratuïtat temporal per als joves menors de 31 anys en els serveis públics de transport per carretera competència de la Generalitat (RE número 70.879).

26
abr.
2023
33

Sobre la validació del Decret llei 6/2023, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableixen obligacions als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la gratuïtat temporal per als joves menors de 31 anys en els serveis públics de transport per carretera competència de la Generalitat (RE número 70.879).

23
febr.
2023
629

Sobre la validació del Decret llei 2/2023, de 27 de gener, del Consell, pel qual s'estableixen obligacions als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la reducció temporal del 50 % del preu dels abonaments de transport i títols multiviatge, exclòs el bitllet d'anada i tornada, en els serveis de transport terrestre competència de la Generalitat (RE número 68.343).

16
febr.
2023
625

Sobre la unificació tarifària del Campello en zona A del Tram.

16
febr.
2023
624

Sobre el transport de mercaderies per ferrocarril.

20
des.
2022
605

Sobre la validació del Decret llei 16/2022,de 18 de novembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores d'ajudes directes per a les persones treballadores autònomes i les empreses del sector del transport públic de viatgers amb autobús per carretera de la Comunitat Valenciana, afectades econòmicament per la crisi de la guerra d'Ucraïna (RE número 63.739).