Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 4378 resultats

30
oct.
2019
39
Sobre l'elecció de la secretària de la comissió.

28
oct.
2019
38
Sobre la creació d'un registre estadístic de persones amb trastorns de l'espectre autista i la realització d'un pla d'acció per implementar l'Estratègia nacional d'autisme.

28
oct.
2019
37
Sobre l'expedició de carnets de famílies nombroses i monoparentals.

28
oct.
2019
36
Sobre la modificació de l'Estatut bàsic de l'empleat públic per a incorporar la jubilació anticipada de les persones amb discapacitat.

28
oct.
2019
35
Sobre les expulsions del territori espanyol de ciutadans i ciutadanes estrangers que acudeixen a denunciar delictes davant la comissaria de policia.

23
oct.
2019
34
Sobre la creació d’una comissió especial d’estudi sobre les mesures de prevenció dels riscos d’inundacions del Baix Segura en matèria territorial, urbanística i hídrica.

23
oct.
2019
33
Sobre la creació d’una comissió especial d’estudi sobre els usos de temps per a impulsar polítiques concretes de racionalització dels horaris.

23
oct.
2019
32
Sobre la designació de sis vocals en el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament.

23
oct.
2019
31
Sobre designació dels diputats i de les diputades que han de formar part del Consell Assessor d’RTVE a la Comunitat Valenciana.