Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 9 de 9 resultats
30
nov.
2023
49

Sobre modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

12
maig
2022
504

Sobre l'estratègia «Espanya, hub audiovisual d'Europa».

05
maig
2022
503

Sobre l'establiment de corredors humanitaris a Ucraïna.

04
maig
2022
501

Sobre la commemoració el 2023 dels cent anys de la mort de Joaquim Sorolla per a difondre la seua vida i obra.

29
abr.
2022
500

Sobre els jutjats especialitzats en violència de gènere.

29
abr.
2022
498

Sobre instar a la modificació de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, per a reconèixer el caràcter de tribunal consuetudinari i tradicional al Jutjat Privatiu de les Aigües d'Orihuela i, en conseqüència, el seu reconeixement com a bé d'interès cultural (BIC) per la Generalitat Valenciana i per la Unesco com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat.

17
juny
2020
125

Sobre la creació d'un banc de dades públic

28
maig
2020
120

Sobre la consecució d'uns serveis públics forts.

13
set.
2018
1468

Sobre l'aprofundiment en el compromís amb la regeneració democràtica i la implantació d'una nova cultura de la integritat que fomente la participació ciutadana i done suport a l'associacionisme.