Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 266 resultats
29
març
1995
267
Sobre conclusió de la redacció del Pla Hidrològic Nacional.
28
març
1995
266
Sobre establiment d'un subsidi de desocupació.
28
març
1995
265
Sobre elaboració d'un pla de sanejament integral del riu Xúquer.
28
març
1995
264
Sobre regulació dels procediments d'ingrés i accés al cos de catedràtics de música i arts escèniques
27
març
1995
263
Sobre la construcció d'un centre de salut a l'antic escorxador municipal de València.
23
març
1995
262
Sobre adopció de mesures per a viabilitat de l'empresa Ferrys.
23
març
1995
261
Sobre tramitació pel procediment de lectura única de la Proposició de llei que modifica els articles tercer, quart, cinquè, sisé, setè, vuitè, novè 16.K), 21.e), 21.f), 22.b), 22.c), 22.d), 23.a), 24, 50, 51.2, 51.3, 53, 54, 55, 56, 57, 58 i 64, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de govern valencià. modificada per les lleis 6/1987, de 30 de desembre, i 8/1990, de 27 de desembre.
23
març
1995
260
Sobre tramitació de la Proposició de llei que modifica els articles tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, 16.k), 2.e), 21.f), 22.b), 22.c), 22.d), 23.a), 24, 50, 51.2, 51.3, 53, 54, 55, 56, 57, 58 i,64, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de govern valencià, modificada per les lleis 6/1983, de 30 de desembre, i 8/1990, de 27 de desembre, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Nacionalista Unió Valenciana i Esquerra Unida (RE número 41.733).
15
març
1995
259
Sobre informe de fiscalització dels comptes generals de la Generalitat Valenciana de 1993.
07
març
1995
258
Sobre modificació de la denominació dels actuals centres de professors dependents de la Conselleria d'Educació i Ciència.