Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 11 - 20 de 4380 resultats

23
oct.
2019
32
Sobre la designació de sis vocals en el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament.

23
oct.
2019
31
Sobre designació dels diputats i de les diputades que han de formar part del Consell Assessor d’RTVE a la Comunitat Valenciana.

23
oct.
2019
30
Sobre l'informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat corresponent a l'exercici de 2017, i la resta d'informes de fiscalització de les entitats que formen part del Compte General de la Generalitat.

21
oct.
2019
29
Sobre la ratificació de la Carta social europea i l'adhesió al Protocol de reclamacions col·lectives.

17
oct.
2019
28
Sobre l'elecció del síndic major de Comptes.

16
oct.
2019
27
Sobre la tramitació pel procediment de lectura única de la Proposició de llei per la qual es deroga la disposició addicional cinquena de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

16
oct.
2019
26
Sobre la presa en consideració de la proposició de llei per la qual es deroga la disposició addicional cinquena de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

15
oct.
2019
25
Sobre l'adequació de la senyalització en l'eixida Ademús Sud, en ambdós sentits de la via N-330, incorporant-hi els topònims dels municipis de Cases Altes i Cases Baixes.

10
oct.
2019
24
Sobre l'elecció de Pedro Ruiz Castell como a secretari de la comissió.

08
oct.
2019
23
Sobre els controls de plagues en la importació de cítrics.