Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 27 resultats

30
oct.
2019
39
Sobre l'elecció de la secretària de la comissió.

05
febr.
2019
1527
Sobre la realització d’un pla estratègic per a afrontar la violència filioparental de la Comunitat Valenciana.

05
febr.
2019
1526
Sobre la formulació en matèria de perspectiva de gènere als professionals sanitaris.

12
juny
2018
1412
Sobre la implantació de sales de lactància i de cures infantils en els edificis i les instal·lacions de titularitat autonòmica

12
juny
2018
1411
Sobre el foment de la presencia de les dones en l'àmbit musical

29
maig
2018
1396
Sobre l'aplicació de mecanismes per a garantir la paritat en els òrgans de decisió de les organitzacions del medi rural de l'Estat espanyol

17
abr.
2018
1370
Sobre el suport als drets humans de les dones a El Salvador

17
abr.
2018
1369
Sobre l’ampliació i la millora del permís de paternitat

27
març
2018
1361
Sobre el respecte al dret a la identitat i l’expressió de gènere

27
març
2018
1360
Sobre l’elaboració d’una guia completa per a l’atenció i la prevenció de víctimes de violència degènere