Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 31 resultats

26
nov.
2019
62
Sobre la certificació professional de la figura d'agent d'igualtat d'oportunitats.

26
nov.
2019
61
Sobre l'aplicació de les mesures de protecció per a les víctimes de violència de gènere.

26
nov.
2019
60
Sobre l'aprovació d'una llei estatal contra la discriminació per motius d'identitats de gènere i orientació sexual i d'una llei estatal integral sobre la protecció jurídica de les persones trans

26
nov.
2019
59
Sobre la posada en marxa de mesures d'informació i suport a les persones trans en l'àmbit sanitari.

30
oct.
2019
39
Sobre l'elecció de la secretària de la comissió.

05
febr.
2019
1527
Sobre la realització d’un pla estratègic per a afrontar la violència filioparental de la Comunitat Valenciana.

05
febr.
2019
1526
Sobre la formulació en matèria de perspectiva de gènere als professionals sanitaris.

12
juny
2018
1412
Sobre la implantació de sales de lactància i de cures infantils en els edificis i les instal·lacions de titularitat autonòmica

12
juny
2018
1411
Sobre el foment de la presencia de les dones en l'àmbit musical

29
maig
2018
1396
Sobre l'aplicació de mecanismes per a garantir la paritat en els òrgans de decisió de les organitzacions del medi rural de l'Estat espanyol