Cercador

Preguntes d'interès general

Mostrant 1 - 5 de 5 resultats
09
maig
2013

¿Sobre les mesures i accions que està duent a terme el Consell per a defendre els interessos de la Comunitat Valenciana davant de les institucions europees?

18
abr.
2013

¿Quines línies de suport a la internacionalització de l'economia implementarà el Consell, en especial, en els països riberencs del mediterrani per a consolidar eixa balança comercial positiva?

Autor:
Popular
Resposta:
DSP 79 18/04/2013
Número:
52843
Any:
17
maig
2001

sobre quines mesures adoptarà el president del Consell de la Generalitat, després d’haver-se conegut la relació entre pagaments efectuats per l’Ivex i empreses relacionades amb paradisos fiscals.

17
maig
2001

sobre quina valoració fa el govern de la Generalitat del contracte entre l’Institut Valencià de l’Exportació (Ivex) i el cantant Julio Iglesias, així com dels pagaments realitzats per aquest motiu.

Autor:
Esquerra Unida
Resposta:
DSP 82 17/05/2001
Número:
7
Any:
04
des.
1997

quines son les mides llegislatives i executives que pensa prendre el govern Valencià per tal de, a mes de prorrogar la no concesio de llicencies a l'establiment de grans superficies comercials, posar en funcionament una politica que dona resposta adequada a les necessitats actuals i futures de comerciants i consumidors de la Comunitat Valenciana i garantise la subsistencia a l'actual teixit comercial i productiu valencià