Cercador

Preguntes d'interès general

Mostrant 1 - 10 de 27 resultats
19
des.
1997
sobre la valoració del Consell de l'evolució de l'ocupació i les espectatives de futur del mercat de treball a la Comunitat Valenciana
Autor:
Popular
Resposta:
DSP 127 19/12/1997
Número:
30
Any:
19
des.
1997
sobre finançament de les inversions previstes en el Pla integral de residus sòlids per a 1998
Autor:
Grup Mixt
Resposta:
DSP 127 19/12/1997
Matèria / Descriptor:
Número:
28
Any:
04
des.
1997
quines son les mides llegislatives i executives que pensa prendre el govern Valencià per tal de, a mes de prorrogar la no concesio de llicencies a l'establiment de grans superficies comercials, posar en funcionament una politica que dona resposta adequada a les necessitats actuals i futures de comerciants i consumidors de la Comunitat Valenciana i garantise la subsistencia a l'actual teixit comercial i productiu valencià
04
des.
1997
sobre què pensa fer el govern del Senyor Zaplana dabant la presumpta implicació del Senyor Cartagena, actual conseller d'Obres Públiques, en un delicte fiscal
Autor:
Esquerra Unida
Resposta:
DSP 122 04/12/1997
Número:
26
Any:
04
des.
1997
sobre quins son els motius de suport per al nou model de finançament sanitari
Autor:
Socialista
Resposta:
DSP 122 04/12/1997
Número:
25
Any:
20
nov.
1997
sobre quin és el criteri del president sobre el futur de la siderúrgia valenciana i la valoració del acord signat el passat 31 d'octubre entre Aceralia, El Sepi, Arbed i Usinor i que afecta a les empreses Sidmed i Galmed, situades a Sagunt
Autor:
Popular
Resposta:
DSP 117 20/11/1997
Número:
24
Any:
07
nov.
1997
sobre les gestions realitzades respecte al Arxiu de la Corona d'Aragó i quins son els projectes de futur
Autor:
Grup Mixt
Resposta:
DSP 117 07/11/1997
Número:
23
Any:
20
nov.
1997
sobre quines son les gestions polítiques que ha realisat el molt honorable senyor president de la Generalitat per tal que el govern d'Espanya respectara els acords del Ple d'estes Corts respecte de l'autopista A-7
20
nov.
1997
sobre quines son les gestions politiques que ha realisat el molt honorable senyor president de la Generalitat per tal que el govern d'Espanya respectara els acorts del ple de'este Corts respecte de l'autopista A-7
16
oct.
1997
sobre si s'ha modificat o es pensa modificar el Decret 253/97, de 2 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes per a pal.liar els danys produïts per les pluges torrencials de finals de setembre a la Comunitat Valenciana
Autor:
Popular
Resposta:
DSP 108 16/10/1997
Número:
21
Any: