Cercador

Preguntes d'interès general

Mostrant 1 - 10 de 18 resultats
02
des.
1999

¿Quines actuacions té previst dur a terme el Consell amb la finalitat que el sector agrícola valencià no es veja perjudicat pel que fa a les negociacions que la Unió Europea manté amb el Marroc pel que fa a la pesca?

Autor:
Popular
Resposta:
DSP 24 02/12/1999
Número:
6
Any:
02
des.
1999

¿Coneixia el president del Consell la forma d'actuar de l'IVEX, tantes vegades criticada per la Sindicatura de Comptes en els seus informes anuals, pel que fa al contracte firmat amb l'empresa FORD, atesa la possible vinculació amb la situació actual?

02
des.
1999

¿Quina valoració fa el president de la Generalitat, en primer lloc, dels aconteixementsrecentment ocorreguts en l’Institut Valencià de l’Exportació i, en segon lloc, de la política seguida durant els anys política seguida per aquest organisme públic?

Autor:
Esquerra Unida
Resposta:
DSP 24 02/12/1999
Número:
4
Any:
14
oct.
1999

¿Quins són els motius que han portat al Consell a aprovar l'acord del 16 d'agost de 1999 pel qual s'adopten mesures d'ajust pressupostari per a finançar actuacions ineludibles que es plantegen durant la vigència d'aquest exercici pressupostari?

Autor:
Socialista
Resposta:
DSP 12 14/10/1999
Número:
3
Any:
14
oct.
1999

¿Quina valoració fa el govern valencià sobre el començament de curs en l'ensenyament no universitari?

Autor:
Esquerra Unida
Resposta:
DSP 12 14/10/1999
Número:
2
Any:
14
oct.
1999

¿Quin és l'estat de les negociacions que està realitzant el Senyor President sobre l'AVE Madrid­Comunitat Valenciana?

Autor:
Popular
Resposta:
DSP 0 14/10/1999
Número:
1
Any:
11
febr.
1999

Sobre els problemes hídrics de la nostra comunitat

Autor:
GP Nacionalista Unió Valenciana-IC
Resposta:
DSP 192 11/02/1999
Matèria / Descriptor:
Número:
23
Any:
14
abr.
1999

Sobre l'exigència al govern central de la gratuïtat de peatge i la transferència de competències pel que fa a l'autopista A-7 en territori de la Comunitat Valenciana

Autor:
Grup Mixt
Resposta:
DSP 204 14/04/1999
Matèria / Descriptor:
Número:
11
Any:
14
abr.
1999

Sobre la designació dels membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

Autor:
GP Nacionalista Unió Valenciana-IC
Resposta:
DSP 204 14/04/1999
Número:
10
Any:
14
abr.
1999

Sobre quin és el nivell de compliment dels compromisos pel que fa a les senyes d'identitat i l'autogovern del País Valenciá

Autor:
Esquerra Unida
Resposta:
DSP 204 14/04/1999
Número:
9
Any: