Cercador

Preguntes d'interès general

Mostrant 1 - 10 de 10 resultats
25
nov.
2021
sobre si implementarà l’educació afectivosexual i contra la discriminació i violències masclistes des de l’òptica feminista i des de la diversitat en totes les etapes educatives
01
març
2018
sobre les mesures per a una millor qualitat en l'educació dels nostres joves
29
juny
2004
Sobre quina avaluació fa sobre el final de curs
Autor:
Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra Valenciana: Entesa
Resposta:
DSP 48 29/06/2004
Número:
15
Any:
18
maig
2000
Sobre quina valoració fa el president de la Generalitat de la dràstica reducció de places en centres públics en ensenyament secundari postobligatori planificada per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per al proper curs en el País Valencià.
Autor:
Esquerra Unida
Resposta:
DSP 41 18/05/2000
Número:
8
Any:
14
oct.
1999
¿Quina valoració fa el govern valencià sobre el començament de curs en l'ensenyament no universitari?
Autor:
Esquerra Unida
Resposta:
DSP 12 14/10/1999
Número:
2
Any:
20
febr.
2003
Sobre la situació de l’ensenyament no universitari a la Comunitat Valenciana
Autor:
Esquerra Unida
Resposta:
DSP 168 20/02/2003
Número:
1
Any:
11
juny
1998
Sobre la construcció dels IES necessaris per al compliment de la Logse
Autor:
Grup Mixt
Resposta:
DSP 158 11/06/1998
Número:
13
Any:
21
maig
1998
Sobre l'adscripció de centres de primària a instituts
Autor:
Esquerra Unida
Resposta:
DSP 154 21/05/1998
Número:
10
Any:
25
març
1999
Sobre el nivell de compliment dels compromisos quant el desenvolupament de l'educació secùndaria als centres públics del País Valencià
Autor:
Esquerra Unida
Resposta:
DSP 200 25/03/1999
Número:
3
Any:
15
febr.
1996
Sobre quines són les raons per les quals en la proposta del mapa escolar es deriva cap als centres privats gran part de l'oferta de l'ensenyament mitjà