Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 31 - 40 de 4478 resultats

25
febr.
2020
107
Sobre la modificació de la normativa del transvasament Tajo-Segura.

21
febr.
2020
99
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del fons de compensació interterritorial, corresponent a l'exercici de 2017.

21
febr.
2020
106
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització «Declaració Sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts Valencianes de 28 d'abril de 2019».

21
febr.
2020
105
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del compte general de les entitats locals de la Comunitat Valenciana corresponent a l'exercici de 2017.

21
febr.
2020
104
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana corresponent a l'exercici de 2017.

21
febr.
2020
103
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana corresponent a l'exercici de 2017.

21
febr.
2020
102
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del Consell Valencià de Cultura corresponent a l'exercici de 2017.

21
febr.
2020
101
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, corresponent a l'exercici de 2017.

21
febr.
2020
100
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del Síndic de Greuges corresponent a l'exercici de 2017.

20
febr.
2020
98
Sobre la convocatòria de la Comissió de Seguiment del Pla de Rodalia.