Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 10 resultats
14
nov.
2023
36

Sobre ocupació il·legal d’immobles.

24
nov.
2022
595

Sobre la conversió de la Sareb en un instrument per a garantir el dret a l'habitatge i la nova forma de gestió dels habitatges de la Sareb al País Valencià.

24
nov.
2022
594

Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei d'habitatges col·laboratius de la Comunitat Valenciana.

29
set.
2022
551

Sobre l'adopció de mesures en matèria d'habitatge i regeneració urbana.

15
jul.
2020
146

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l’'ampliació d’habitatge públic a la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte.

15
jul.
2020
145

Sobre la validació del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l’'ampliació d’habitatge públic a la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte.

25
juny
2020
129

Sobre les reformes legislatives estatals necessàries en matèria d'habitatge.

13
set.
2018
1466

Sobre l'eliminació de les escletxes salarials i de les violències masclistes.

13
set.
2018
1465

Sobre l'ampliació del parc públic d'habitatge; l'eliminació del criteri poblacional previst en el Pla estatal d'habitatge; la publicació de l'estat de les consessions de transport públic; i la posada en marxa del corredor mediterrani.

13
set.
2018
1464

Sobre la regulació dels preus màxims de lloguer; l'augment d'inversió per al Grup Foment; el compliment de les propostes incloses en l'agenda valenciana d'infraestructures; i la gratuïtat de l'AP-7.