Cercador

Oposicions

Mostrant 1 - 9 de 9 resultats
Convocatòria de concurs oposició per a la provisió d’una plaça de tècnic mitjà especialitzat o tècnica mitjana especialitzada (tècnic/ca mitjà/jana de sistemes) de les Corts Valencianes 2022
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2022
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
1
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria
Descripció

Publicació en el BOCV i en el DOGV

 

Tramitació en seu electrònica

 

D’acord amb l’apartat 1 de la base quarta és possible acreditar la situació de desocupació, entre altres, mitjançant:

Certificat del SEPE de situació o de prestació actual en cas de percebre prestació/subsidi d’atur

Informe de la TGSS de vida laboral en altres casos.

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió d’una plaça de tècnic mitjà especialitzat o tècnica mitjana especialitzada (tècnic/ca mitjà/jana de sistemes) de les Corts Valencianes

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic mitjà especialitzat o tècnica mitjana especialitzada (tècnic mitjà o tècnica mitjana d’aplicacions) de les Corts Valencianes 2022
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2022
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
2
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria
Descripció

Publicació en el BOCV i en el DOGV

 

Tramitació en seu electrònica

 

D’acord amb l’apartat 1 de la base quarta és possible acreditar la situació de desocupació, entre altres, mitjançant:

Certificat del SEPE de situació o de prestació actual en cas de percebre prestació/subsidi d’atur

Informe de la TGSS de vida laboral en altres casos.

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic mitjà especialitzat o tècnica mitjana especialitzada (tècnic mitjà o tècnica mitjana d’aplicacions) de les Corts Valencianes

Borsa de treball corresponent al concurs oposició per a la provisió de dos places de tècnic mitjà o tècnica mitjana d'administració parlamentària de les Corts Valencianes 2022
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2022
Estat:
Borsa
Nombre de places:
2
Fase:

Tècnic mitjà o tècnica mitjana d'administració parlamentària

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de catorze places d’oficial de gestió parlamentària de les Corts Valencianes 2021
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2021
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
14
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria
Descripció

Publicació BOCV i en el DOGV

Tramitació en seu electrònica

 

D’acord amb l’apartat 1 de la base quarta és possible acreditar la situació de desocupació, entre altres, mitjançant:

Certificat del SEPE de situació o de prestació actual en cas de percebre prestació/subsidi d’atur

Informe de la TGSS de vida laboral en altres casos

 

Títol
Publicació llistes provisionals
Documentació

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de catorze places d’oficial de gestió parlamentària de les Corts Valencianes

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic superior especialitzat o tècnica superior especialitzada (tècnic o tècnica superior en informació i documentació) 2021
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2021
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
2
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria
Descripció

Publicació BOCV i en el DOGV

Tramitació en seu electrònica

Títol
Llistes
Títol
Tribunal

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues  places de tècnic superior especialitzat o tècnica superior especialitzada (tècnic o tècnica superior en informació i  documentació)

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic superior especialitzat o tècnica superior especialitzada (assessor lingüístic o assessora lingüística) 2021
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2021
Estat:
Convocatòria oberta
Nombre de places:
2
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria
Descripció

Publicació en el BOCV i en el DOGV

Tramitació en seu electrònica

Títol
Llistes

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic superior especialitzat o tècnica superior especialitzada (assessor lingüístic o assessora lingüística)

Borsa de treball corresponent al concurs oposició per a la provisió de tres places de tècnic o tècnica superior d'administració parlamentària de les Corts Valencianes 2021
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2021
Estat:
Borsa
Nombre de places:
3
Fase:

Tècnic o tècnica superior d'administració parlamentària

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic mitjà o tècnica mitjana d'administració parlamentària de les Corts Valencianes 2019
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2019
Estat:
Borsa
Nombre de places:
2
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria
Descripció

Publicació BOCV i en el DOGV. Correcció d'Errades

Títol
Llistes
Descripció

Llista provisional i definitiva

Títol
Tercer exercici (prova valencià)
Documentació
Títol
Puntuació total fase d'oposició
Documentació
Títol
Concurs
Documentació
Títol
Modificacions puntuacions del segon exercici -part pràctica- de la fase d'oposició i modificacions de la qualificació total de la fase d'oposició
Títol
Concurs
Documentació
Títol
Llista definitiva de persones aprovades

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic mitjà o tècnica mitjana d'administració parlamentària de les Corts Valencianes

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de tres places de tècnic superior o tècnica superior d'administració parlamentària de les Corts Valencianes 2019
Oferta pública d'ocupació 2018
Any:
2019
Estat:
Borsa
Nombre de places:
3
Fase:
Títol
Publicació bases de la convocatòria
Descripció

Publicació BOCV i en el DOGV. Correcció d'Errades

Títol
Llistes
Descripció

Llistes provisionals. Llistes definitives i convocatòria primer exercici.

Títol
Tribunal
Títol
Tercer exercici
Títol
Puntuació total fase d'oposició
Documentació
Títol
Concurso
Documentació
Títol
Puntuació final obtinguda en el concurs oposició

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de tres places de tècnic superior o tècnica superior d'administració parlamentària de les Corts Valencianes