Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 34 resultats

12
febr.
2020
86
Sobre la condemna als actes homòfobs ocorreguts a la Comunitat Valenciana.

12
febr.
2020
85
Sobre la importància de la dona en la ciència i la innovació al llarg de la història.

12
febr.
2020
84
Sobre la prevenció i la detecció de menors exposats a violència de gènere.

26
nov.
2019
62
Sobre la certificació professional de la figura d'agent d'igualtat d'oportunitats.

26
nov.
2019
61
Sobre l'aplicació de les mesures de protecció per a les víctimes de violència de gènere.

26
nov.
2019
60
Sobre l'aprovació d'una llei estatal contra la discriminació per motius d'identitats de gènere i orientació sexual i d'una llei estatal integral sobre la protecció jurídica de les persones trans

26
nov.
2019
59
Sobre la posada en marxa de mesures d'informació i suport a les persones trans en l'àmbit sanitari.

30
oct.
2019
39
Sobre l'elecció de la secretària de la comissió.

05
febr.
2019
1527
Sobre la realització d’un pla estratègic per a afrontar la violència filioparental de la Comunitat Valenciana.

05
febr.
2019
1526
Sobre la formulació en matèria de perspectiva de gènere als professionals sanitaris.