Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 13 resultats

07
maig
2020
6
Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques a les persones treballadores afectades per un ERTO i a les que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

07
maig
2020
5
Sobre la validació del Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques a les persones treballadores afectades per un ERTO i a les que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

23
abr.
2020
2
Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a l'impacte de la COVID-19.

23
abr.
2020
1
Sobre la validació del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a l'impacte de la COVID-19.

28
nov.
2018
1510
Sobre la millora de les condicions laborals de les treballadores dels sectors productius més feminitzats com són les cambreres d'habitacions i les enfranquidores de la indústria del calcer.

24
oct.
2018
1483
Sobre el suport al procés d’elaboració d’un tractat jurídicament vinculant sobre les empreses transnacionals i altres empreses respecte als drets humans i mediambientals.

13
set.
2018
1466
Sobre l'eliminació de les escletxes salarials i de les violències masclistes.

13
set.
2018
1460
Sobre la creació de jutjats especialitzats en violència de gènere sobre la dona; el rejoveniment de les plantilles de les forces de seguretat local; la formació del funcionariat en perspectiva de gènere; la creació de beques per a la preparació de proves selectives; i l'actualització de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià amb la inclusió de llocs i itineraris de la memòria democràtica.

13
set.
2018
1456
Sobre la implantació d'un pla específic de formació i empleabilitat per a les persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana.

13
set.
2018
1455
Sobre la realització de contractacions públiques amb criteris de qualitat laboral, mediambiental i de gènere; la supressió de la bretxa salarial; la implantació del servei d'ajuda a domicili; la millora dels centres de dia per a majors i dels centres de malalts mentals; la reforma dels centres de menors; el foment de la reinserció per a drogodependents; i l'elaboració d'un pla de migracions.