Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 24 resultats

05
març
2020
112
Sobre la creació d'una comissió especial d'estudi de l'assetjament escolar per tal d'impulsar polítiques concretes per a la prevenció i l'actuació davant la violència entre iguals en l'àmbit escolar i en la infància.

25
febr.
2020
110
Sobre l'elaboració d'un informe periòdic de l'estat del Centre d'Internament d'Estrangers de València.

25
febr.
2020
109
Sobre la realització d'actuacions per a desenvolupar i concretar accions en el marc de la cooperació i la solidaritat.

04
des.
2019
78
Sobre la sensibilització i el rebuig dels grans crims del segle xx, com va ser l'Holodomor de 1932-1933.

26
nov.
2019
62
Sobre la certificació professional de la figura d'agent d'igualtat d'oportunitats.

26
nov.
2019
61
Sobre l'aplicació de les mesures de protecció per a les víctimes de violència de gènere.

20
nov.
2019
58
Sobre l'elaboració d'un cens i d'un mapa de necessitats de les persones afectades per malalties neurodegeneratives

20
nov.
2019
57
Sobre el finançament dels serveis socials.

20
nov.
2019
56
Sobre el reconeixement de la sordceguesa com a discapacitat única als efectes de valoració i reconeixement oficial.

28
oct.
2019
38
Sobre la creació d'un registre estadístic de persones amb trastorns de l'espectre autista i la realització d'un pla d'acció per implementar l'Estratègia nacional d'autisme.