Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 15 resultats

28
oct.
2019
38
Sobre la creació d'un registre estadístic de persones amb trastorns de l'espectre autista i la realització d'un pla d'acció per implementar l'Estratègia nacional d'autisme.

28
oct.
2019
37
Sobre l'expedició de carnets de famílies nombroses i monoparentals.

28
oct.
2019
36
Sobre la modificació de l'Estatut bàsic de l'empleat públic per a incorporar la jubilació anticipada de les persones amb discapacitat.

21
oct.
2019
29
Sobre la ratificació de la Carta social europea i l'adhesió al Protocol de reclamacions col·lectives.

26
set.
2019
8
Sobre la comdemna i la prohibició de la gestació subrogada i la millora dels sistemes d'adopció.

10
abr.
2019
7
Sobre el rebuig a la tramitació com a projecte de llei del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s'adopten mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.

10
abr.
2019
6
Sobre la validació del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s'adopten mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.

22
febr.
2019
1538
Sobre la retirada de la proposta del producte paneuropeu de pensions individuals al si del Consell Europeu.

05
febr.
2019
1527
Sobre la realització d’un pla estratègic per a afrontar la violència filioparental de la Comunitat Valenciana.

13
set.
2018
1470
Sobre el foment de les polítiques integradores i democràtiques de la Unió Europea en defensa dels drets humans cap a les migracions per tal de lluitar contra les polítiques d'odi, racisme i xenofòbia.