Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 4381 resultats

12
nov.
2019
42
Sobre l'impuls del Pla de rodalia de la Comunitat Valenciana.

31
oct.
2019
41
Sobre la constitució del Ple del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

31
oct.
2019
40
Sobre la reciprocitat de totes les televisions autonòmiques de l'Estat.

30
oct.
2019
39
Sobre l'elecció de la secretària de la comissió.

28
oct.
2019
38
Sobre la creació d'un registre estadístic de persones amb trastorns de l'espectre autista i la realització d'un pla d'acció per implementar l'Estratègia nacional d'autisme.

28
oct.
2019
37
Sobre l'expedició de carnets de famílies nombroses i monoparentals.

28
oct.
2019
36
Sobre la modificació de l'Estatut bàsic de l'empleat públic per a incorporar la jubilació anticipada de les persones amb discapacitat.

28
oct.
2019
35
Sobre les expulsions del territori espanyol de ciutadans i ciutadanes estrangers que acudeixen a denunciar delictes davant la comissaria de policia.

23
oct.
2019
34
Sobre la creació d’una comissió especial d’estudi sobre les mesures de prevenció dels riscos d’inundacions del Baix Segura en matèria territorial, urbanística i hídrica.