Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 41 - 50 de 4381 resultats

19
set.
2019
3
Sobre la solidaritat de les Corts Valencianes amb tots els damnificats per la DANA a la Comunitat Valenciana, l'avaluació de l'impacte i l'adopció de mesures especials per a pal·liar els efectes.

26
juny
2019
2
Sobre la designació de senadors i senadores en representació de la Comunitat Valenciana.

13
juny
2019
1
Sobre elecció de president de la Generalitat Valenciana

10
abr.
2019
8
Sobre la validació del Decret llei 4/2019, de 29 de març, del Consell, de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor.

10
abr.
2019
7
Sobre el rebuig a la tramitació com a projecte de llei del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s'adopten mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.

10
abr.
2019
6
Sobre la validació del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s'adopten mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.

10
abr.
2019
5
Sobre la validació del Decret llei 2/2019, de 22 de febrer, del Consell, pel qual es modifica la disposició transitòria tretzena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.

28
febr.
2019
1541
Sobre l'elecció d'una vocal de la comissió executiva del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

28
febr.
2019
1540
Sobre conformitat amb les modificacions introduïdes per les Corts Generals al text de reforma de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana.

27
febr.
2019
1539
Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei per la qual es modifica l'apartat a del punt dos de la disposició addicional tercera de la Llei 7/2018, de 26 de març, de seguretat ferroviària, presentada pels grups parlamentaris Popular, Podemos-Podem i Ciudadanos (RE número 106.957).