Glossari

Terme Definició
Butlletí Oficial De Les Corts Valencianes

Publicació oficial de les Corts Valencianes on s'arrepleguen els documents que són objecte de debat, coneixement i tramitació parlamentària, juntament amb resolucions i disposicions de règim interior, la publicació dels quals és requerida per algun precepte del Reglament de les Corts valencianes o ordenada per la Presidència.