Glossari

Terme Definició
Hemicicle

Denominació amb la qual es coneix el saló de plens, per la forma semicircular en què es disposen els escons.