Glossari

Terme Definició
Fur

Prerrogativa dels parlamentaris que suposa que els procediments penals contra els diputats corresponen al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana o al Tribunal Suprem fora de la Comunitat Valenciana.