Glossari

Terme Definició
Tribunal Constitucional

Màxim òrgan de l'Estat al qual incumbeix interpretar la Constitució i dirimir els conflictes de competència que se susciten entre les comunitats autònomes i l'Estat

Tribunal Superior De Justícia De La Comunitat Valenciana

Òrgan jurisdiccional superior que culmina l'organització judicial de la Comunitat Valenciana.

Tribunal Suprem

Superior òrgan jurisdiccional de l'Estat en tots els ordres, excepte en el Constitucional.